Nazar versus boos oog

Een Nazar is een amulet in de vorm van een oog, die volgens het Turkse volksgeloof zou beschermen tegen het boze oog.

Nieuwsgierig? Lezen maar...